Minaco Blog, Thủ thuật Office

[DAX] Sử Dụng Hàm RELATED Trong Power BI

Dax Su Dung Ham Related Trong Power Bi 2

Hàm Related Trong Power BI Là Gì?

Hàm RELATED giúp trả về một giá trị liên quan từ một bảng khác. Hàm này tương tự như hàm tra cứu giá trị VLOOKUP mà chúng ta thường dùng trong MS Excel.

Tuy nhiên, trong Power BI trước khi áp dụng hàm DAX này, chúng ta cần tạo mối quan hệ mô hình dữ liệu giữa các bảng mà chúng ta đang đề cập đến. Dưới đây là cú pháp của hàm RELATED trong Power BI.

Cú pháp:

=RELATED(<Column>)

Tham số:

<Column>: Cột chứa giá trị mà bạn muốn truy xuất.

Ví dụ:

Chúng ta có 1 bảng: “Product Table” bao gồm tên sản phẩm và đơn giá bán của từng sản phẩm.

Và một bảng “SalesTable” gồm tên sản phẩm và số lượng bán của từng sản phẩm.

Để tính thành tiền bán được của từng sản phẩm, chúng ta có thể viết hàm như sau:Total = Sales_Table [Units Sold] * RELATED (Product_Table[Price])

Kết quả trả về:

Lưu ý:

Trước khi sử dụng hàm RELATED chúng ta cần phải thiết lập mối quan hệ giữa 2 bảng “Product_Table” và “Sales_Table” dựa vào cột Product.

Như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm Related trong Power BI rồi, hy vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
author-avatar

About Vietnam Minaco

Minaco Vietnam là tài khoản Digital của Minaco nơi chúng tôi cung cấp đến bạn và thế giới những thông tin hữu ích về kinh nghiệm văn phòng, kinh nghiệm vật tư và các thông tin cập nhật về "ngôi nhà Minaco"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *