Hiển thị kết quả duy nhất

NXB Chính Trị Quốc Gia

Thương hiệu NXB Chính Trị Quốc Gia là một thương hiệu của Việt Nam, được thành lập vào năm 1960. Thương hiệu này chuyên xuất bản các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu, ấn phẩm về chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội,…

Các sản phẩm của NXB Chính Trị Quốc Gia bao gồm:

 • Sách chính trị, lý luận
 • Sách pháp luật
 • Sách kinh tế
 • Sách văn hóa, xã hội
 • Tạp chí, báo
 • Ấn phẩm

Các sản phẩm của NXB Chính Trị Quốc Gia được biên tập, xuất bản bởi đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học uy tín, có nhiều kinh nghiệm. Các sản phẩm của thương hiệu này được đánh giá cao về chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả.

Một số sản phẩm nổi bật của NXB Chính Trị Quốc Gia bao gồm:

 • Sách chính trị, lý luận: “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Chủ nghĩa Mác – Lênin”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh”,…
 • Sách pháp luật: “Bộ luật dân sự”, “Bộ luật hình sự”, “Bộ luật tố tụng dân sự”,..
 • Sách kinh tế: “Lý luận kinh tế”, “Kinh tế học vi mô”, “Kinh tế học vĩ mô”,…
 • Sách văn hóa, xã hội: “Lịch sử Việt Nam”, “Văn hóa Việt Nam”, “Kinh tế – xã hội Việt Nam”,…
 • Tạp chí, báo: “Tạp chí Cộng sản”, “Tạp chí Lý luận”, “Tạp chí Kinh tế và phát triển”,…
 • Ấn phẩm: “Ấn phẩm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Ấn phẩm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”,…

Các sản phẩm của NXB Chính Trị Quốc Gia được phân phối rộng rãi tại các nhà sách, hiệu sách trên toàn quốc.

Có một số điều đặc biệt về thương hiệu NXB Chính Trị Quốc Gia mà ít người biết đến, bao gồm:

 • NXB Chính Trị Quốc Gia là đơn vị xuất bản chính trị, lý luận của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 • Các sản phẩm của NXB Chính Trị Quốc Gia được biên tập, xuất bản bởi đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học uy tín, có nhiều kinh nghiệm.

 • Các sản phẩm của NXB Chính Trị Quốc Gia được đánh giá cao về chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả.

 • NXB Chính Trị Quốc Gia có hệ thống phân phối rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của độc giả trên toàn quốc.

Ngoài ra, NXB Chính Trị Quốc Gia còn là một thương hiệu xuất bản có trách nhiệm với xã hội. Thương hiệu này cam kết xuất bản những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu của độc giả. NXB Chính Trị Quốc Gia cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Với những điều đặc biệt trên, thương hiệu NXB Chính Trị Quốc Gia đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường xuất bản Việt Nam.