Minaco Blog, Tài chính - Kế toán

Hạch toán mua hàng trong nghiệp vụ kế toán là gì? Làm sao để thực hiện chuẩn nhất?!

Hach Toan Mua Hang La Gi

Bằng cách tuân thủ các bước dưới đây và đảm bảo tính chính xác – đầy đủ của thông tin, doanh nghiệp có thể thực hiện hạch toán mua hàng một cách chuẩn nhất, từ đó cung cấp cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho việc quản lý và ra quyết định kinh doanh.

Hạch toán mua hàng là gì?

Hạch toán mua hàng trong nghiệp vụ kế toán là quá trình ghi nhận và xử lý các thông tin liên quan đến việc mua hàng hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp vào hệ thống kế toán của một tổ chức hay doanh nghiệp. Quá trình này rất quan trọng để đảm bảo rằng các giao dịch mua hàng được ghi nhận đầy đủ và chính xác trong hệ thống kế toán, từ đó cung cấp thông tin cần thiết cho việc quản lý tài chính, đánh giá hiệu suất kinh doanh và chuẩn bị báo cáo tài chính.

Hạch Toán Mua Hàng Là Gì?
Hạch toán mua hàng là gì?

Cách hạch toán mua hàng nhanh và chính xác nhất trong nghiệp vụ kế toán

 1. Nhận và Xác Nhận Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ: Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng quá trình nhận và kiểm tra hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ. Cần kiểm tra các tài liệu như hóa đơn mua hàng, biên nhận, hoặc phiếu giao hàng để xác định rõ thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ nhận được.
 2. Ghi Nhận vào Hệ Thống Kế Toán: Các thông tin về giao dịch mua hàng như số lượng, giá cả, chi phí vận chuyển, chiết khấu và các điều khoản thanh toán khác cần được ghi nhận vào hệ thống kế toán. Thông thường, các tài khoản tương ứng sẽ được sử dụng để phản ánh các khoản chi tiêu này trong sổ sách kế toán.
 3. Phê Duyệt và Kiểm Tra: Các thông tin ghi nhận trong quá trình hạch toán cần được kiểm tra và phê duyệt bởi các bộ phận phù hợp trong tổ chức như bộ phận mua hàng hoặc bộ phận kế toán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.
 4. Thanh Toán và Ghi Sổ: Sau khi thông tin đã được kiểm tra và phê duyệt, doanh nghiệp thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp theo điều khoản đã thỏa thuận. Thông tin về việc thanh toán sẽ được ghi vào hệ thống kế toán để phản ánh việc chi tiêu đã được thực hiện.
 5. Lập Báo Cáo và Đối Soát: Cuối cùng, cần lập các báo cáo kế toán liên quan đến giao dịch mua hàng và thực hiện các bước đối soát để đảm bảo rằng thông tin trong hệ thống kế toán được phản ánh chính xác và đồng nhất với thực tế.

Một số nghiệp vụ thường gặp trong hạch toán mua hàng

Một Số Nghiệp Vụ Thường Gặp Trong Hạch Toán Mua Hàng
Một số nghiệp vụ thường gặp trong hạch toán mua hàng

Dưới đây là một số nghiệp vụ thường gặp trong hạch toán mua hàng:

Mua hàng hóa và nhập kho

 • Nợ TK 152, 156 (hoặc tương tự): Ghi nhận giá trị hàng hóa đã nhập kho.
 • Nợ TK 1331: Ghi nhận số tiền thuế GTGT (nếu có).
 • Có TK 111/112/131: Ghi nhận tổng giá trị thanh toán.

Trả tiền cho nhà cung cấp

 • Nợ TK 331, 338: Ghi nhận số tiền cần thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Có tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt tương ứng: Ghi nhận việc thanh toán tiền cho nhà cung cấp.

Chi phí vận chuyển và phí dịch vụ

 • Nếu có chi phí vận chuyển hoặc phí dịch vụ liên quan đến mua hàng, ghi nhận chúng trong tài khoản chi phí tương ứng (VD: TK 641, TK 642)
 • Ghi nhận số tiền thuế GTGT liên quan đến chi phí này (TK 1331).

Trả trước cho nhà cung cấp

 • Nếu bạn đã trả trước một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng hóa trước khi nhận hàng, ghi nhận trong tài khoản trả trước (VD: TK 3311).
 • Khi nhận hàng, di chuyển số tiền từ tài khoản trả trước sang tài khoản nợ tương ứng (VD: TK 152, 156).

Điều chỉnh tồn kho

 • Khi tồn kho tăng hoặc giảm, kế toán viên cần điều chỉnh tài khoản tồn kho bằng cách ghi nhận biến động trong giá trị tồn kho.
 • Nếu có sự hủy bỏ, thất thoát, hoặc điều chỉnh giá trị tồn kho, hãy thực hiện các ghi nhận liên quan.

Chi phí hàng hóa bán hàng

 • Ghi nhận các chi phí liên quan đến hàng hóa bán hàng như đóng gói, bảo quản, vận chuyển sau khi nhập kho (VD: TK 642).
 • Ghi nhận số tiền thuế GTGT liên quan đến các chi phí này (TK 1331).

Trả lại hàng hóa

 • Nếu có hàng hóa bị trả lại cho nhà cung cấp, thực hiện ghi nhận trong tài khoản tương ứng và điều chỉnh tồn kho.

Hy vọng, những nghiệp vụ hạch toán mua hàng mà Minaco đã chia sẻ này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài chính, đảm bảo rằng các giao dịch mua hàng được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

5/5 - (1 bình chọn)
author-avatar

About Vietnam Minaco

Minaco Vietnam là tài khoản Digital của Minaco nơi chúng tôi cung cấp đến bạn và thế giới những thông tin hữu ích về kinh nghiệm văn phòng, kinh nghiệm vật tư và các thông tin cập nhật về "ngôi nhà Minaco"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *